Liên hệ với Yến

Nếu bạn gặp phải vấn đề bản quyền về hình ảnh, nội dung, trao đổi hợp tác quảng cáo hoặc những chia sẻ xây dựng đóng góp để Góc Của Yến phát triển mạnh mẽ hơn nữa thì tớ rất mong muốn được nhận những lời đóng góp quý báu đến từ các bạn.

Chủ trang: Đường Hải Yến

– Gmail: goccuayendotcom@gmail.com
– Số ĐT và Zalo: 0338289291