Thẻ: món quay

Món quay cũng tương tự như cách nướng, tuy nhiên món ăn khi quay thịt thường sử dụng nhiệt độ cao hơn, quay liên tục đồng thời phải thêm một lượng dầu, mỡ tương ứng lên bề mặt của thực phẩm.